Dolle trienenleiding 2020-2021

Emma Janssens

  - emma-janssens@hotmail.com

  - 0495 20 68 41

  - Hoofdleidster

  - Kampverantwoordelijke

  - PR & Briefwisseling

  - Busverantwoordelijke

Linde Op De Beeck 

  - linde-o@hotmail.com

  - 0473 37 76 48

  - Jeugdraad 

  - Subsidies